1.    Inleiding PlusMin Privacy Statement

 Dit is de privacyverklaring van PlusMin. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je en e-mail verzend aan ons. Wij leggen je duidelijk uit hoe wij jouw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we je duidelijk inzicht in hoe je gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.

Wat doet PlusMin precies?
Met de PlusMin app kun je meteen zien of het bedrijf dat jou een aanbod doet, ook daadwerkelijk in jouw buurt of regio aan het verkopen of collecteren is. Hiermee gaan wij actief de strijd aan met oplichtingspraktijken bij deur aan deur verkoop.

Omdat we in verschillende situaties persoonsgegevens verwerken (of laten verwerken), hebben we gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. Vaak zijn er namelijk situaties waarin PlusMin uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te verwerken/gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het aanmaken van een account voor de app. Het is belangrijk dat je weet wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en hoe je jouw wensen met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens aan ons kunt laten weten.
PlusMin neemt jouw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende
(Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland.Heb je het idee dat er niet op correcte wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen!info@plusmin.nl 
Wattstraat 115 l 3112 TK l SchiedamKvK Nr. 77758544   

2.    Categorieën persoonsgegevens

 Voor ons is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens op te vragen om onze klanten en gebruikers zo goed mogelijk te kunnen helpen. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) opvragen:
 • Voornaam en achternaam;
 • (Persoonlijk) e-mailadres (let op: de AVG schaart ook bepaalde bedrijfse-mailadressen onder persoonsgegevens. Denk aan het e-mailadres klaassen@bedrijf.nl).
 • postcode
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door PlusMin. 

3.    Grondslag en doel voor gegevensverwerking

 Op grond van de AVG wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor verwerking van jouw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: de verwerking van jouw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en PlusMin of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG
schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden. 
 • Er zijn een aantal doelen waar PlusMin uw persoonsgegevens voor verzamelt;
Voor consumenten: 
 1. Account aanmaken bij PlusMin
Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de PlusMin app, indien er een account is aangemaakt. Voor het aanmaken van een account op de PlusMin app worden de volgende gegevens gevraagd:
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Postcode.
Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om (naar behoren) gebruik te maken van de PlusMin app. Door een account aan te maken geef je toestemming voor de verwerking en gebruik van de door jou opgegeven persoonsgegevens.  
 1. Contact opnemen
Indien je op enige wijze contact hebt opgenomen met PlusMin, worden de door jou opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact. Dit geldt zowel voor berichten die worden verzonden via e-mail naar info@plusmin.nl of berichten welke geplaatst worden in de PlusMin app.  Indien het bericht in de PlusMin app een klacht betreft van een verkoper, aanbieder, leverancier of enig andere vorm van deur aan deur verkoper, is het mogelijk dat deze contact met u zoekt om de klacht op een passende wijze op te lossen.   
 1. In kaart brengen van meldingen
Onze dienst houdt tevens in het in kaart brengen van meldingen over deur aan deur verkopers. Hiervoor wordt gebruik van onder andere de postcode en mogelijk de gps-locatie van de gebruiker. De postcode wordt opgegeven op het moment dat je een account aanmaakt op de PlusMin app. Voor het gebruik van de gps-locatie van het mobiele apparaat wordt altijd toestemming gevraagd. Je dient zelf je locatiegegevens te delen met de PlusMin app voordat PlusMin hiervan gebruik kan maken. 
 1. Pushberichten
Indien ingeschakeld kan de PlusMin app pushberichten verzenden naar het mobiele apparaat of opgegeven e-mailadres. Deze pushberichten bevatten bijvoorbeeld informatie over wanneer een aanbieder binnen de door jouw opgegeven regio of buurt actief is. Je hebt zelf de mogelijkheid om pushmeldingen uit te schakelen via de PlusMin app of de instelling van jouw apparaat.   
 1. Plaatsen van meldingen
De PlusMin app biedt de mogelijkheid om meldingen te plaatsen op een forum binnen de app. Op dit forum kunnen gebruikers meldingen plaatsen over aanbieders die zij aan de deur hebben gehad. Bij het plaatsen van een melding, wordt in ieder geval de door de gebruiker opgegeven naam zichtbaar op de melding.   
 1. Serviceverzoeken
Indien er een melding is geplaatst is het mogelijk dat een aanbieder contact met je opneemt om de klacht op te lossen. Dit gebeurt alleen indien jij hiervoor toestemming hebt verleend aan PlusMin, om de benodigde gegevens door te geven aan de aanbieder.  
 1. Nieuwsbrief
Wanneer je ervoor aangemeld bent zal PlusMin periodiek een nieuwsbrief verzenden, naar het door jou opgegeven e-mailadres. In de e-mail vind je een link, waarmee je het ontvangen van de nieuwsbrief stop kunt zetten. 
 1. Social media
PlusMin maakt gebruik van social media ter campagne van de diensten of het onderhouden van contact. Hierbij wordt strikt de informatie bewaard die door jou zijn opgegeven bij contactopname.  Voor aanbieders:Indien een aanbieder in welke vorm dan ook, die gebruik maakt van deur aan deur verkoopwerkzaamheden gebruik wil maken van de PlusMin app, worden hiervoor bepaalde gegevens gebruikt. 
 1. Gebruik maken van de dienst
PlusMin bied aanbieders de mogelijkheid om gebruik te maken van/zich aan te sluiten bij de PlusMin app. Om gebruik te maken van deze functies zijn in ieder geval de volgende gegevens nodig:
 • Bedrijfsgegevens, zoals KvK, rechtsvormen, adres etc.;
 • Gegevens van de deur aan deur verkoper, waaronder in ieder geval:
  • Naam;
  • Foto;
  • Bedrijf waarvoor de verkoper werkzaam is.
 
 1. Facturen
PlusMin heeft een wettelijke verplichting om te factureren. De facturen worden periodiek bij uitvoering van de dienst aan de aanbieder verzonden.  

4.    Periode van opslag

 Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van persoonsgegevens is. 
 • Toelichting:
Consument:
 1. Account aanmaken bij PlusMin
Gegevens met betrekking tot het aanmaken van een account bij PlusMin, worden bewaard voor een periode van 1 jaar nadat het account door de gebruiker is verwijderd. Dit geldt tevens voor door jou geplaatste berichten in de PlusMin app.  
 1. Contact opnemen
Indien er gegevens zijn achtergelaten voor enige vorm van contactopname, worden deze gegevens bewaard voor maximaal twee jaar nadat het laatste contactmoment heeft plaatsgevonden. Op ieder moment dat er contact wordt gezocht met PlusMin, begint de termijn opnieuw te lopen. 
 1. In kaart brengen van meldingen
Zie: 4.1 account aanmaken bij PlusMin.
 1. Pushberichten
Zie: 4.1 account aanmaken bij PlusMin
 1. Plaatsen van meldingen
Zie: 4.1 account aanmaken bij PlusMin. 
 1. Serviceverzoeken
Gegevens met betrekking tot serviceverzoeken blijven bewaard voor een periode van 5 jaar, nadat het originele serviceverzoek heeft plaatsgevonden of de betreffende casus is afgesloten.  LET OP: Indien je zelf in enige vorm contact hebt gehad of afspraken hebt gesloten met de aanbieder, gelden hiervoor de termijn welke door de aanbieder gehanteerd wordt. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring van deze aanbieder.  
 1. Nieuwsbrief
Na afmelding van de nieuwsbrief worden gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar
 1. Social media
Gegevens opgegeven via een social media platform, worden door PlusMin bewaard voor een termijn van 1 jaar, nadat het laatste contactmoment heeft plaatsgevonden. Aanbieders: 
 1. Gegevens van aanbieders en verkopers
Gegevens met betrekking tot de aanbieders en hun verkopers worden bewaard voor in ieder geval 7 jaar, nadat de overeenkomst tussen aanbieders/verkopers en PlusMin ten einde is gekomen.  
 1. Facturen
Gegevens met betrekking tot de facturering worden voor minimaal 7 jaar bewaard, als wettelijk verplicht door de Belastingdienst.  

5.    Ontvangers van persoonsgegevens

 PlusMin deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal PlusMin zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG. Om de beste service te garanderen vanuit PlusMin, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij je een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van je ontvangen.Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:
 • Boekhouding, klantsysteem, accounts.
Voor het bijhouden van onze boekhouding, klanten en accounts in de app maakt PlusMin gebruik van de diensten van het CRM-systeem CMS. Via dit systeem worden alle gegevens nauwkeurig en beveiligd opgeslagen.   
 • Belastingdienst/overheidsinstanties
Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.   
 • Aanbieders/verkopers
Indien hiervoor toestemming is gegeven, kunnen gegevens verstrekt worden aan een derde partij welke aangesloten is bij PlusMin. 

6.    Beveiliging

 Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van PlusMin. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. De Apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend, zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.Ook wordt jouw bezoek aan de PlusMin website beveiligd door ‘’SSL’’ beveiliging. Dit betekent dat je verbinding met PlusMin privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat jouw persoonsgegevens tijdens websitebezoek veilig blijven. Voor het registratieformulier van de JWT app wordt gebruik gemaakt van een JWT token, waarmee de door jou opgegeven gegevens extra beveiligd worden. Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging waar PlusMin gebruik van maakt:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde SSL internetverbinding.
 • JWT token voor de beveiliging van gegevens in de app.

7.    Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 Hieronder geven we je een overzicht van de rechten die je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel we bij PlusMin op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk je toch te wijzen op de rechten die je in het kader van de AVG hebt.

a.       Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Te allen tijde heb je het recht jouw gegevens op te vragen, die bij PlusMin zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. Je krijgt dan een duidelijk overzicht van jouw gegevens.

b.      Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Kloppen jouw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan heb je het recht om dit te laten rectificeren door PlusMin.  

c.       Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Volgens de AVG heb je het recht, indien redelijk en mogelijk, PlusMin te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.

d.      Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

Je hebt in bepaalde gevallen het recht om PlusMin te vragen gegevens te vernietigen. Dit kun je doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet PlusMin jouw persoonsgegevens vernietigen:
 • PlusMin heeft jouw gegevens niet meer nodig voor doelen waar PlusMin de gegevens voor verzameld heeft.
 • Je hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan PlusMin om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in. Dit kan bijvoorbeeld via de ‘uitschrijf button’ voor nieuwsbrieven.
 • Je maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. Je hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn jouw belangen groter dan de belangen van PlusMin met betrekking tot verwerking van jouw gegevens? Dan heb je een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat jouw belang zwaarder weegt.
 • Wanneer PlusMin jouw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heb je direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Wanneer PlusMin een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is PlusMin verplicht om jouw gegevens te wissen.
 • Wanneer je als betrokkene jonger dan 16 bent en PlusMin heeft jouw gegevens via een app of website verzameld, dan kun je vragen aan PlusMin de gegevens direct te wissen.
Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

e.      Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat PlusMin niet op de juiste wijze met jouw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

f.        Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

Je hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’. Gebruik maken van bovenstaande rechten?Een e-mail aan info@plusmin.nl is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van jouw rechten. Twijfelen wij eraan of je bent wie je zegt dat je bent? Dan kunnen we je verzoeken een kopie van jouw identiteitsbewijs aan te leveren. Hierbij vragen we je altijd om een kopie van het identiteitsbewijs, zoals dit is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.  

8.    Plichten

 PlusMin verwerkt jouw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Jouw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer je deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan PlusMin de diensten niet (naar behoren) aanbieden.Indien het noodzakelijk is jouw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst jouw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van ons Privacy Statement. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de PlusMin nieuwsbrief.PlusMin behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer PlusMin dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van PlusMin. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.   

Heb je nog vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.


info@plusmin.nl  Wattstraat 115 l 3112 TK l SchiedamKvK Nr. 77758544  

Versie 2020